เครื่องบล็อคลม ยี่ห้อ SET - KUAKI - 20Twin - Hammer รุ่น KI - 1440
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ยี่ห้อ POLO ( Centrifugal Pump ) รุ่น EA150 / 16 รุ่น EA150/32
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ยี่ห้อ POLO ( Centrifugal Pump ) รุ่น EA125/16 รุ่น EA125/ 20 รุ่น EA 80
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ยี่ห้อ POLO ( Centrifugal Pump ) รุ่น EA 100/ 16 รุ่น EA100/ 20 รุ่น EA 1
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ยี่ห้อ POLO ( Centrifugal Pump ) รุ่น EA80/16 รุ่น EA80/20 รุ่น EA80 /26
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ยี่ห้อ POLO ( Centrifugal Pump ) รุ่น EA50 / 16
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ยี่ห้อ POLO ( Centrifugal Pump ) รุ่น EA65 / 16
ปั้มหอยโข่ง พร้อมหน้าแปลน ยี่ห้อ POLO SEN SERIES รุ่น SEN32-160B
ปั้มหอยโข่ง พร้อมหน้าแปลน ยี่ห้อ POLO SEN SERIES รุ่น SEN32-160A(T)
ปั้มหอยโข่ง พร้อมหน้าแปลน ยี่ห้อ POLO SEN SERIES รุ่น SEN32-160 A (T)
ปั้มหอยโข่ง พร้อมหน้าแปลน ยี่ห้อ POLO SEN SERIES รุ่น SEN32-160B (T)
ปั้มหอยโข่ง พร้อมหน้าแปลน ยี่ห้อ POLO SEN SERIES รุ่น SEN32-160C
ปั้มน้ำ แนวนอนหลายใบพัด MH SERIES ยี่ห้อ POLO รุ่น MH90-5M
ปั้มน้ำ แนวนอนหลายใบพัด MH SERIES ยี่ห้อ POLO รุ่น MH90-4M
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS10 15F5 / 5.5
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS10 7F5 / 3
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS5 15F5 / 3
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS3 9F5 / 2.2
ถังแรงดันไดอะแฟรม Bauman
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS3 11F5 / 2.2
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS3 7F5 / 1.5
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS3 7F5 / 0 .75
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS3 5F5 / 1.1
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS3 19F5 / 2.2
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS3 15F5 / 1.5
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS3 13F5 / 1.5
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS3 11F5 / 1.1
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS3 5F5 / 0 .55
ปั้มน้ำสเตนเลส ยี่ห้อ EBARA รุ่น PUMP EVMS3 9F5 / 1.1
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Automatic type ( ลูกลอย 2 ลูก ) รุ่น DVSA - 53.7
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA QDC ( Quick Discharge Connectors ) รุ่น LM-65
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA QDC ( Quick Discharge Connectors ) รุ่น LS-50
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Manual type (ไม่มีลูกลอย ) รุ่น DVS - 53.7
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Manual type (ไม่มีลูกลอย ) รุ่น DVS - 52.2
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Automatic type ( ลูกลอย 2 ลูก ) รุ่น DVS - 51.5
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Manual type ( ลูกลอย 2 ลูก ) รุ่น DVS - 5.75
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Manual type (ไม่มีลูกลอย ) รุ่น DVS - 51.5
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Automatic type ( ลูกลอย 2 ลูก ) รุ่น DVSA - 52.2
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Automic type ( ลูกลอย 2 ลูก ) รุ่น DVSA-51.5
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Automic type ( ลูกลอย 2 ลูก ) รุ่น DVSA-5.75
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Automatic type ( ลูกลอย 2 ลูก ) รุ่น DVSA - 51.5
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Automic type ( ลูกลอย 2 ลูก ) รุ่น DVSA-5.75
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA Manual type (ไม่มีลูกลอย ) รุ่น DVS - 5.75
ปั้มแช่ ยี่ห้อ EBARA รุ่น DVS - 53.7
เครื่องเป่าลม ยี่ห้อ BOSTEC Speed Dryer Sweeper Cleaner รุ่น BF - 534
รถกวาดขยะทำความสะอาด แบบมือเข็น ยี่ห้อ BOSTEC รุ่น BF-550
เครื่องขัดพื้นทำความสะอาด ยี่ห้อ BOSTEC Multifunction Floor Cleaning รุ่น ฺBF-521
เครื่องขัดพื้นทำความสะอาด ยี่ห้อ BOSTEC Multifunction Floor Cleaning รุ่น ฺBF-520
เครื่องเชื่อมโลหะ ระบบมิก / ซีโอทู (Mig / Mag / Co2 ) ยี่ห้อ CEDIMA รุ่น MIG STAR 250
เครื่องกรู๊ปทำร่องท่อ ยี่ห้อ MAIWA Pipe Grooving Machine รุ่น GR-A6

                                                                 
Sitemap หมวดหมู่